Najnowsze wydania

STYCZEŃ 2022

GRUDZIEŃ 2021

LISTOPAD
2021

PAŹDZIERNIK 2021

WRZESIEŃ 2021

LIPIEC /SIERPIEŃ 2021

CZERWIEC
2021

MAJ 2021

KWIECIEŃ 2021

MARZEC 2021

LUTY
2021

STYCZEŃ 2021

GRUDZIEŃ 2020

LISTOPAD 2020

PAŹDZIERNIK 2020

WRZESIEŃ 2020

SIERPIEŃ 2020

CZERWIEC/LIPIEC 2020

MAJ 2020

KWIECIEŃ 2020

MARZEC 2020

LUTY 2020

STYCZEŃ 2020

CHORZÓW MIASTO KULTURY

Pilotażowy numer magazynu „Chorzów Miasto Kultury” towarzyszył obchodom Święta Miasta Chorzów w czerwcu 2015. W roku 2016 pismo ukazywało się jako dwumiesięcznik, zaś od stycznia 2017 jest bezpłatnym miesięcznikiem. Tematyka magazynu obejmuje zagadnienia chorzowskiej kultury. Znaleźć tu można publikacje poświęcone lokalnym twórcom, a także znanym w kraju i zagranicą artystom w rozmaity sposób powiązanym z tym miastem. “Chorzów Miasto Kultury” jest patronem medialnym, a także współinicjatorem wydarzeń promujących kulturę lokalną, m.in. wystawy “Bebok – ocalić od zapomnienia” Sandry Kossok, wystawy i wieczoru wspomnień “Jorg. Oblicza Cnoty”, poświęconego pamięci aktora Jerzego Cnoty (zm. 2016), benefisu jubileuszowego aktora i artysty estradowego Andrzeja “Tolusia” Skupińskiego (zm. 2018), a także dziennikarskich zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz spotkań autorskich.

Redakcja

Redaktor naczelny: Krzysztof Knas | Sekretarz redakcji: Marlena Skoczylas
Opracowanie graficzne: Sandra Kossok | Layout: Sylwester Witkowski
Kontakt z redakcją: cmyk@agencjamedial.pl | facebook.com/ChorzowMiastoKultury
Wydawca: Agencja Mediów Lokalnych mediaL
Redakcja i biuro reklamy: Chorzów, ul. Katowicka 105, tel. 32 241 33 74 | reklama@agencjamedial.pl